Kamis, 20 Juli 2017

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah Slainte arachas a tha arachas a 'comhdach na h-iomlan no pairt de chunnart neach incurring meidigeach cosgaisean, a' sgaoileadh thairis air a 'chunnart a tha aireamh mhor de dhaoine. Le bhith a 'tuairmse an Uile gu leir, an cunnart curam slainte agus siostam slainte cosgaisean thar an cunnart amar, an insurer leasachadh abhaisteach ionmhas structar, leithid miosail tailleabh no roile-paighidh chisean, a' toirt seachad an t-airgead a 'paigheadh ​​airson curam slainte buannachdan a shonrachadh ann an arachais aonta. Tha buannachd air a rianachd le meadhan a 'bhuidheann mar buidheann riaghaltais, gnothaichean priobhaideach, no nach eil ann airson prothaid eintiteas. A reir an Health Insurance Association of America, arachas slainte air a mhineachadh mar "craoladh a 'toirt seachad airson a' paigheadh ​​shochairean mar thoradh air tinneas no leon. Tha e a 'gabhail a-steach arachas airson call bhon tubaist, meidigeach cosgais, ciorram, no tubaisteach bas agus dismemberment" (pg. 225). A arachas slainte poileasaidh a tha ann an cumhnant eadar arachais solaraiche (me companaidh arachais no an riaghaltais) agus fa-leth no aige / aice urrasachd (me fhastaiche no a 'bhuidheann coimhearsnachd). Tha an cumhnant a dh'fhaodas a bhith ath-nuadhachail (me gach bliadhna, gach mios) no fad-beatha ann an cuis phriobhaideach arachas, no a bhith sheachanta airson a h-uile saoranach ann an cuis phlanaichean naiseanta.

An seorsa agus suim curam slainte cosgaisean a theid a chomhdach le arachas slainte solaraiche a tha air a shonrachadh ann an sgriobhadh, ann an cumhnant no ball "Fianais Craoladh" leabhran priobhaideach airson arachas, no ann naiseanta poileasaidh slainte poblach airson arachas. A arachas slainte is e poileasaidh (US sonraichte) a thoirt seachad le fhastaiche-urrasachadh fein-mhaoineachadh ERISA phlana. Tha a 'chompanaidh san fharsaingeachd a' sanasachadh gu bheil aon de na mor companaidhean arachais. Ach, ann an ERISA chuis, gun chompanaidh-arachais "Chan eil a 'dol an sas ann an Achd arachais", tha iad direach a' riaghladh tha e. Uime sin, tha planaichean ERISA nach eil fo laghan na staite. ERISA planaichean a tha air an riaghladh le lagh feadarail fo uachdranas laghail an Roinn na Labaraich (USDOL). Tha buannachdan sonraichte no craoladh fiosrachadh a lorg ann an Gearr-chunntas a 'Phlana Tuairisgeul (Thom). An ath-thagradh, feumaidh a 'dol tro chompanaidh-arachais, an uair sin gu an Fhastaiche Plana Fiduciary. Ma tha fhathast a dhith, an Fiduciary co-dhunadh a dh'fhaodas a bhith air an toirt gu USDOL gus sgrudadh a dheanamh airson ERISA geilleadh, agus an uair sin faidhle an lagh ann an cuirt fheadarail. Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah
Back2Top
Creative Commons License